Competentie Tabel

Het is de bedoeling dat wij tijdens het project voldoen aan diverse competenties. De competenties zijn beschreven in onderstaande tabel. Door het klikken op de verschillende competenties wordt een document geopend waar te zien is op welke manier aan de competenties is voldaan.

   Competentie Beschrijving   Smart Start Smart
Technology 
Smart
Connection 
Smart
Business 
Project 
1 Herkennen / Analyseren / Diagnosticeren  De student is in staat een vraagstuk op het gebied van Smart Industry te signaleren, te beschrijven, te analyseren en te beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. Beschrijft de mate van volwassenheid van een organisatie m.b.t. Smart Industry in een business case (SS11)        
2 Innoveren / Ontwerpen De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten.   past nieuwe technologieën op het gebied van van IoT, Robotica en 3D-printen toe op een praktijkcasus (ST21)

plaatst de casus in een business context (ST22)
past nieuwe technologieën op het gebied van web, data, cloud en AI toe op een praktijkcasus (SC21)

plaatst de casus in een business context (SC22)
 ontwerpt bedrijfsprocessen volgens Smart Industry criteria (SB21)

beschrijft de implicaties voor het gehele business model en
voor de positie van de organisatie in de keten (SB22)
 Ontwikkelt een prototype van de oplossings(SP21)
3 Projectmanagement De student is in staat in een multidisciplinaire omgeving methoden en technieken op het gebied van projectmanagement te selecteren en toe te passen op een Smart Industry vraagstuk.          draagt vanuit verschillende rollen bij aan het succes van een projectteam (SP51)
4 Onderzoeken De student is in staat in een multidisciplinaire omgeving methoden en technieken op het gebied van onderzoek te selecteren en toe te passen op een Smart Industry vraagstuk.    vertaalt een praktijkcasus naar een onderzoeksplan, voert deze uit en evalueert de kwaliteit van uitvoering (ST61)  vertaalt een praktijkcasus naar een onderzoeksplan, voert deze uit en evalueert de kwaliteit van uitvoering (SC61)  vertaalt een praktijkcasus naar een onderzoeksplan, voert deze uit en evalueert de kwaliteit van uitvoering (SB61)  
5 Communiceren / Adviseren De student kan, zowel in het Nederlands als het Engels, ideeen, meningen, standpunten en besluiten correct, begrijpelijk en overtuigend overbrengen met behulp van verschillende communicatiekanalen.  communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (SS71)  communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (ST71)  communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (SC71)  communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (SB71)  communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (SP71)
6 Samenwerken / Netwerken De student kan relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.          draagt actief bij aan een optimale werksfeer sfeer binnen en buiten zijn team (SP81)

ontwikkelt een professioneel netwerk (SP82)
7 Professionaliseren / Verantwoord handelen  De startende professional is in staat via de weg van reflectie zich professioneel te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de beroepspraktijk door opgedane kennis te borgen, over te dragen en te verspreiden. Hierbij is de professional zich bewust van Smart Industry context waarin hij opereert en past zijn gedrag en/of zijn adviezen hierop aan.  werkt actief aan zijn professionele ontwikkeling (SS91)        

Bedankt!

Bedankt voor het bezoeken onze website!